STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

 

Faaliyet Raporları Türü

 

Üniversitemiz 2009 Yılı Faaliyet Raporu

 

 

Üniversitemiz 2010 Yılı Faaliyet Raporu

 

 

Üniversitemiz 2011 Yılı Faaliyet Raporu

 

 

Üniversitemiz 2012 Yılı Faaliyet Raporu

 

 

Üniversitemiz 2013 Yılı Faaliyet Raporu

 

 

 

 
Stratejik Planlar Türü

 

Üniversitemizin 2010-2014 Yıllarını Kapsayan Stratejik Planı

 

 

 Üniversitemizin 2015-2019 Yıllarını Kapsayan Stratejik Planı