STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

 

2015 Yılı Gelir Vergisi Oranları

 

 

2015 Yılı Damga Vergisi Oranları

 

 

2015 Yılı Harcırah Cetveli (Yolluk Ödemeleri İçin)

 

 

2015 Parasal Sınırlar ve Oranlar

 

 

Kamu İhale Kurumunca  Belirlenen 2015 Yılında İhalelerde Uygulanacak Parasal Sınırlar 

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Parasal Limitlere İlişkin Yazısı