STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

Faaliyet Raporu ve Performans Programı Hazırlık Çalışması Tabloları Türü

 

2016 Yılı Ayrıntılı Finansman Programı

 

 

 

 
Faaliyet Raporu ve Performans Programı Hazırlık Çalışması Tabloları Türü

 

Performans Programi ve Faaliyet Raporu Tablolari


 

 

 

Ek Ders Ödeme Süreleri ile İlgili Duyurular Türü

 

İç Kontrol Sistemi Soru Formu

 

 

 
Diğer Duyurular Türü

 

Muayene Kabul Komisyon Tutanağı

 

 

2016-2018 Bütçe Çalışma Tabloları

 

 

T.C Danıştay Onuncu Dairesinin 2007/7393 Esas Nolu Kararı

 

 

5763 Sayılı Kanunla Getirilen 5 puanlık İşveren İndirimi Hakkındaki Duyuru

 

 

Bütçe ve Mali Konrol Genel Müdürlüğünün "Ek Ödeme" konulu Genelgesi

 

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün "Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tesbitine İlişkin Esaslarda Değişiklik" Konulu Duyurusu

 

 

YÖK`ün Ek Ders Ödemeleri Hakkındaki Görüşlerine Ulaşmak 

 

 

2013 - 2014 Yılı Bahar Dönemi İçersinde Tahsil Edilen II. Öğretim Harç Tutarlarının Birimlere Dağılım Çizelgesi

 

 

Ödenek Talep Yazısı ve Ekleri

 

 

Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim Tesellüm Tutanağı