STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 

 

 

 
 
Taşınmaz İşlemleri Türü

 

Taşınmaz Mal Yönetmeliği, Listesi ve Cetvelleri

 

 

 

 

 
Taşınır İşlemleri Türü

 

Taşınır Mal Yönetmeliğine,Eklerine ve Sadeleştirilmiş Sunumu

 

 

Taşınır (Giriş ve Çıkış) Eki Belgeleri