YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
 

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Çalışmaları

1-) Organizasyon Şeması

2-) Birim Görev Tanımı

3-) Personel Görev Ve Veri Giriş Yetkileri

4-) Vizyon-Misyon

5-) İş Akış Şeması

> Yatırım Kapsamında Talep Edilen İşler

> Onarım Kapsamında Talep Edilen İşler

6-) Devam Eden Projeler

7-) İkiz Görevlendirme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planı Çalışma Ekibi

ADI SOYADI

GÖREV ÜNVANI

İLETİŞİM BİLGİSİ

E-POSTA

A. Yücel SEYHAN Yapı İşleri  ve Teknik Dairesi Şube Müdürü 12101 aseyhan@erzincan.edu.tr
Eda Gül YILDIZ Elektrik Elektronik Mühendisi 12117 eyildiz@erzincan.edu.tr
Mustafa ÇAKI Makine Mühendisi 12116 mcaki@erzincan.edu.tr