DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 

           

 

 

 

 

           Erzincan Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim kanununun 14. ve 58. maddelerine istinaden kurulmuş olup; 29.07.2010 tarihli ve 27656 sayılı Resmi Gazete yayımıyla faaliyetlerine başlamıştır. 

         Müdürlüğümüz stratejik planlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürebilmek için Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantıları yapmaktadır. Bu toplantılar neticesinde hizmet kalitesi ve verimlilik artışları hedeflenmektedir.
           
            Erzincan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nin çok kısa sürede layık olduğu mertebe ve değere ulaşacağına tüm çalışanlar olarak sonsuz inancımız bulunmaktadır.

 

 

 

 

MİSYONUMUZ: Erzincan Üniversitesi Döner Sermaye işletme müdürlüğümüzün temel amacı, tüm birimler itibariyle gerçekleştirilen gelir getirici faaliyetleri, beşeri ve fiziki unsurlarla birlikte, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürekli geliştirerek en üst seviyeye getirmektir.
 
 

VİZYONUMUZ: Özgün yasalar çerçevesinde sürekli büyüyen, bilimsel ve teknolojik verileri her zaman doğru kullanarak çağdaş bir işletme olmak için tüm unsurları etkin ve verimli kullanabilen bir Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olmak.