DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 

   

          Mahmut HANOĞLU

           Döner Sermaye İşletme Müdürü

         msosli@erzincan.edu.tr 

           0(446) 226 66 66/67  -11245

                                               Ülkü CANDAN                                                                                                 Çiğdem KARA

                                                   Sayman V.                                                                                                            Memur

                                         0(446) 226 66 66/67  -11203                                                                       0(446) 226 66 66/67  -10246

                                              

 

                                                                                                   

 

Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri

 1. Ülkü CANDAN (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)
 2. Mustafa TAÇYILDIZ (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)
 3. Özlem GÜLER (Mühendislik Fakültesi)
 4. İbrahim ÖZKAYA (Fen Edebiyat Fakültesi)
 5. Sevilay ELİYAZICI (Eğitim Fakültesi)
 6. Orhan KABAKÇI (Eğitim Fakültesi)
 7. Civan GÜL (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 8. Ahmet KILIVAN ( Hukuk Fakültesi)
 9. Hasan TOKAY(Turizm ve Otelcilik MYO)
 10. Çiğdem KARA(Turizm ve Otelcilik MYO)
 11. Yaşar KARADEMİR (Meslek Yüksekokulu)
 12. Emine YAĞŞI (Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 13. Çiğdem KARA (Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 14. Sevinç TARHAN (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 15. Sena TOKSOY ( Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)