DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
    2547 SAYILI KANUNUN 58. MADDESİ (İLGİLİ DÖNER SERMAYE KANUNU)
    5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROLÜ KANUNU
     4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
      ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (AVANS  YÖNETMELİĞİ)
       TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ         

       KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

       DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER GENEL TEBLİĞİ              

       MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
        KDV ORANLARI ( I VE II SAYILI CETVEL)
         KDV GENEL TEBLİĞİ (TEVKİFAT - 117 SERİ NOLU TEBLİĞ)

        DAMGA VERGİSİ ORANLARI

        PARASAL SINIRLAR ve ORANLAR CETVELİ