BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 

 

  

BAP Koordinasyon Birimi Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

 

             Ekim 2015’te başlatılan Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Koordinasyon Biriminin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında,
 
1. BAP Uygulama Yönergesi yeniden düzenlenmiş ve Üniversitemiz Senatosunun
11/11/2015 tarih ve 09/06 no’lu oturumunda kabul edilerek yürürlüğe girmiş,
2. BAP Birimi Uygulama Usul ve Esasları yeniden düzenlenmiş ve BAP Komisyonunun
26/11/2015 tarih ve 2015/16-13 sayılı kararıyla kabul edilerek uygulamaya girmiş,
3. BAP Birimindeki tüm süreçlerin elektronik ortamda süratle ve sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi amacıyla Proje Süreçleri Yönetim Sistemi kurulmuştur
(http://apsis.erzincan.edu.tr/).
4. Üniversitemizin akademik envanterinin oluşturulması, Ar-Ge potansiyelinin tespit
edilerek stratejik planlamalar yapılabilmesi amacıyla Akademik Veri Yönetim Sistemi
kurulmuştur (http://aves.erzincan.edu.tr/).
 
Araştırmacılarımızın yeni proje başvuruları 15.01.2016 tarihinden itibaren Proje
Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden alınmaya başlanacaktır.
 
BAP Koordinasyon Birimi “Uygulama Yönergesi” ve “BAP Birimi Uygulama
Esasları ve Araştırmacı Kılavuzu” dokümanı Birimimiz web sayfasından yayımlanmış olup,
araştırmacılarımızın ilgili dokümanları detaylı olarak incelemeleri önemle rica olunur.
Uygulama ile ilgili kapsamlı bilgiler ilgili dokümanlarda verilmiş olmakla beraber,
araştırmacılarımızın aşağıdaki hususları dikkate almaları önem arz etmektedir.
 
1. Projelerde görev alacak tüm araştırmacıların Akademik Veri Sistemi’ndeki kişisel
bilgilerini eksiksiz olarak güncellemeleri zorunludur.
2. BAP Birimi ile ilgili mevzuat gereğince devam etmekte olan veya yeni başlatılacak
projelerin tüm harcama işlemleri BAP Koordinasyon Birimi tarafından
gerçekleştirilecektir.
3. Proje başvuruları, değerlendirme süreçleri, yürüyen projeler kapsamında rapor sunma,
talepte bulunma veya harcama talebinde bunulması gibi araştırmacı işlemleri ve
Birimde yürütülen diğer tüm harcama süreçleri Proje Süreçleri Yönetim Sistemi
üzerinden gerçekleştirilecektir.
4. Projeler kapsamında satın alınan demirbaşlar ilgili mevzuat kapsamında Proje
Yürütücüsünün bağlı olduğu birimin ambarına bağış şeklinde kaydedilerek oluşturulan
taşınır işlem fişlerinin (TİF) bir nüshası Muhasebe İşlem Fişine bağlanmak üzere
Koordinatörlüğümüze (BAP), bir sureti ise muhasebe işlemleri yapılmak üzere Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir.
 
Yapılan çalışmalar kapsamında BAP Birimi Uygulama Esasları ve Proje Süreçleri
Yönetim Sistemi ile ilgili olarak 14/01/2016 tarihinde Eğitim Fakültesi Mavi Salonda saat
14:00 da araştırmacılarımıza yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
 
Araştırmacılarımızın soru, görüş ve önerileri konusunda Akademik Veri Sistemi ile
ilgili olarak Koordinatörlüğümüz personeli Yrd. Doç. Dr. Özge ZENGİR ve Memur Behice
GÜL; BAP Birimi harcama süreçleri ile ilgili olarak Şube Müdürü Yücel ERDOĞAN ve
Bilgisayar İşletmeni Tarık DEĞİRMENCİOĞLU ile iletişime geçmeleri rica olunur.
 
            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                      Prof. Dr. M. Fatih ERTUGAY

                                                                                                                BAP Koordinatörü