YUKARI FIRAT HAVZASI ARAŞTIRMA UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 

 

Ulusal Kemaliye 5. Geleneksel Su Ürünleri Bilimsel ve Kültürel Platformu Sonuç Bildirgesi
(31 Mayıs-1 Haziran 2008)
 
Dünya su forumlarının düzenlendiği bu günlerde, Kemaliye’de Erzincan Üniversitesi AquaClub Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Bilim Kulübü tarafından düzenlenen bu toplantıda; su ürünleri ve sucul habitatların değerlendirmesi ve karşılaştırılan sorunları üzerine değerlendirilmiştir. Bu toplantıda Yukarı Fırat Havzasının odak noktası olan Kemaliye’de tüm havzayı kapsayan aşağıdaki kararlar alınmıştır;
  1. Bu bölgede ve yakın çevresinde yer alan Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler ve Sivil Toplum kuruluşlarının katıldığı bir işbirliği acilen oluşturulmalıdır.
  2. Yapılacak olan bu işbirliğiyle; Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksek Okulunda faaliyet gösteren Yukarı Fırat Havzası Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü (YUFHAK) bünyesinde araştırma ve koruma çalışmaları için teknik, bilimsel ve idari yapılanmanın geliştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır.
  3. Bir kültür nehri olan Fırat Nehri’nin en büyük kollarından birisi olan Karasu Nehrinin içinde bulunduğu çevresel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, izlenmesi ve başta üniversiteler olmak üzere sorumlu kuruluşların üzerlerine düşeni yapmaları geleceğimiz açısından kaçınılmazdır.
  4. Ülkenin su ürünleri potansiyelinin, dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça geri kaldığımız bir gerçektir. Bu açığın kapatılabilmesi için devletin çevresel değerleri de gözeterek kolaylaştırıcı önlemler alması ve özel sektörün de öncelikli yatırım alanı olarak su ürünleri sektörünü düşünmesi gerekmektedir.
  5. Yukarı Fırat Havzası üst düzey ölçekli havza alanı planlamasının yapılması ve koruyucu kararlarının oluşturulması gerekmektedir.
  6. Su potansiyelini koruyucu plan kararları gözetilerek Yukarı Fırat Havza planlarının acilen yapılması gerekmektedir.
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara,
 
Prof. Dr. Mustafa SARIEYYÜBOĞLU
Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı, Elazığ,
 
Doç. Dr. Aydın AKBULUT
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara,
 
Uzm. Yusuf DURMUŞ
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara,
 
Öğr. Gör. Mustafa Erkan ÖZGÜR
Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın MYO, Kemaliye, Erzincan
 
Osman Çelik
Erzincan Tarım İl Müdürlüğü-Müdür Yrd.
 
Mahmut AKYÜREK
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü