YUKARI FIRAT HAVZASI ARAŞTIRMA UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 

 

Erzincan Üniversitesi
Yukarı Fırat Havzası Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü
(YUFHAK)
 
2008-2009 YILI GENEL HEDEFLERİ
 
  1. Dünya’da sadece Fırat-Dicle Nehir sisteminde yaşayan Barbus esocinus (Yerli Turna) türü balığının tam kontrollü üretilebilme deneme çalışmalarının devam ettirilmesi,
  2. Karasu Nehri su kalitesi ve balık türleri biyoekolojik çalışmalarının yapılması,
  3. Karasu Nehri ile daim olan yukarı Fırat havzasının içinde bulunduğu belirgin kirletici risklerin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasına dair çalışmalarda bulunmak,
  4. Havzaya balıkçılık ekonomisi ve biliminde öncülük edecek bir uygulama merkezinin kurulması (ağkafes sistemleri ve laboratuar),
  5. Yukarı Fırat Havzası plan üst düzey ölçekli havza planının yapılması, koruyucu ve araştırıcı kararların belirlenmesi ve bu planın uygulanması amacıyla Haziran-Temmuz ve/veya Eylül-Ekim 2009 ayında Ulusal/Uluslararası bir platform düzenlemek,
  6. Kemaliye Mimari-Tarihi-Kültürel yapısının koruyucu, devamlılığını sağlayıcı ve araştırıcı bölgesel teknik toplantı düzenlemek,
  7. Kemaliye (Eğin) Şeriye Sicilleri ve Sicili Ahvallerinin tercümelerini yapmak, kitap, Cd ve elektronik baskı haline getirmek,
  8. Kurulması düşünülen Kemaliye ve çevresinin biyolojik çeşitliliğini içeren “Kemaliye Doğa Tarihi Müzesi”ne aktif yardımcı olmak, koordinasyonunda rol almak,