YUKARI FIRAT HAVZASI ARAŞTIRMA UYGULAMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 

 

1. 16 Ocak 2009 tarihinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına BROP (IPA) kapsamında bir adet proje sunulmuştur.
 
Proje İsmi:
 
Fırat Havzası Sucul Habitatı ve Canlıları Araştırma Merkezi (SU-C)
 
Euphrates Basin Watery Habitats Research Center (EBWATER-C)
 
Projenin Uygulanmasından Sorumlu Kuruluş:
 

Erzincan Üniversitesi Yukarı Fırat Havzası Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü (YUFHAK)

(Proje Kabul Edilmemiştir)