BAP Koordinasyon Birimi Yeniden Yapılandırma Çalışmaları

 

Değerli Araştırmacılar,

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan destekler, uygulama esasları ve birim tarafından yürütülen süreçlerin yeniden yapılandırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir.

BAP Koordinasyon Birimi bünyesinde yürütülen akademik, idari ve mali tüm süreçlerin elektronik ortamda etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak yeni bir süreç yönetim sisteminin oluşturulması yönündeki çalışmalar da halen devam etmektedir.

Yapılan çalışmalar neticesinde araştırmacılarımızın 7/24 başvuru yapabilecekleri ve devam eden projeleri kapsamında talepte bulunma ve rapor sunma gibi tüm işlemlerini herhangi bir zaman kısıtlaması olmadan kolaylıkla yapabilecekleri bir alt yapının üniversitemize kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, proje başvurularının ikinci dönemi olan 30 Ekim 2015 tarihine kadar gerçekleştirilecek proje başvuruları geçici olarak durdurulmuş olup, çalışmaların Kasım ayının ikinci haftasında tamamlanarak başvuruların alınmaya başlanması planlanmaktadır.

BAP Koordinasyon Birimi