Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU Rektör
   
Prof. Dr. Recep POLAT Eğitim Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. Cem BAYGIN Hukuk Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. Ali KANDEMİR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. Ahmet KALKAN Tıp Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. Murat NİŞANCI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. Adnan ÖZEL Mühendislik Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. Mustafa ALICI İlahiyat Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. Yücel KADIOĞLU Eczacılık Fakültesi Dekanı
   
Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı (Rektör uhdesinde)
   
Prof. Dr. Adnan ÖZEL Üye
   
Prof. Dr. A. Ercan EKİNCİ Üye
   
Prof. Dr. Adem BAŞIBÜYÜK Üye
   
Prof. Dr.  Abdulkadir ÇOBAN Raportör