background

Kütüphane

GENEL BİLGİ

Çağdaş ülkelerde kütüphane ve üniversite birbirinden ayrı düşünülemeyen iki kurum olarak kabul edilir. Önceleri üniversitelerin kalbi olarak nitelendirilen kütüphaneler, günümüz bilgi toplumunda üniversitenin düşünsel işlevini yerine getiren beyni konumuna ulaşmıştır.

Erzincan Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının akademisyen, öğrenci ve idari personelinin eğitim, öğretim, araştırma ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü bilgi kaynağını ve bilgi teknolojilerini toplayıp kullanıcıların hizmetine sunmak hedefiyle Mayıs 2007 de kurulmuştur. Kütüphanemiz halen 30.000 civarında materyali ile Erzincan Sağlık Yüksekokulunun 3.katında hizmet vermektedir.

Üniversitemizde Merkez kütüphanemiz dışında 10 birim kütüphanemiz bulunmaktadır. Bunlar:

Hukuk Fakültesi Kütüphanesi

Eğitim Fakültesi Kütüphanesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi

Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

İlahiyat Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Refahiye Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Tercan Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Üzümlü Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Kemah Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Merkez ve birim kütüphanelerimizde 2012 yılı itibariyle toplam 77.000 civarında basılı yayın bulunmaktadır. Birimlerimizdeki bu yayınlar satın alma ve bağış yoluyla temin edilmektedir. Ayrıca kütüphanelerimize şu ana kadar bağış yoluyla gelen dergilerle bir süreli yayın koleksiyonu oluşmuş durumdadır.

Öncelikle Merkez, Eğitim, Hukuk ve Fen-Edebiyat fakültelerinde kütüphane otomasyon sistemine geçilmiştir. Diğer birimler içinde çalışmalar sürmektedir. Üniversitemizin 13 adet veri tabanı aboneliği bulunmaktadır.

Üniversitemizde tüm kütüphanelerimizdeki kütüphane hizmetleri Erzincan Üniversitesi Kütüphane Yönergesine göre sürdürülmektedir.