ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
 
 
Adı Soyadı : Prof. Dr. Adnan ÖZEL
Doğum Yeri : Erzincan
Doğum Tarihi : 30.10.1961
Yabancı Dili : İngilizce
Uzmanlık Alanı : Makine Mühendisliği
E-mail : adnanozel@erzincan.edu.tr
Untitled Document

BİLİMSEL YAYINLARI

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.  Aydın, M.D.,Temiz, Ş., Özel, A., “Effect of Curing Pressure on the Srength of   Adhesively Bonded Joints” J. Adhesion 83(6), 553-571, (2007).

2.  Alar, G., Ozel, A., Sen, S, et al., “Elastoplastic stress analysis of thick laminated metal-matrix composite plates by the finite-element method”,  Mechanics of Composite Materials, 42(4), 373-384,  (2006).  
    
3. Aydın, M.D., Özel, A.,Temiz, Ş., “The Effect of Adherend Thickness on the Failure of  Adhesively Bonded Single Lap Joints”, J.Adhesion Sci. Technol., 19(8), 705-718, (2005).

4. Özel, A., Temiz, Ş.,Aydın, M.D., “Effect of Overlap Lenght on Durability of the Joints Bonded With a Pressure-sensitive adhesive”, J.Adhesion Sci. Technol., 19(1), 57-71,(2005).

5. Özel, A., Temiz, Ş.,Aydın, M.D., “Stres analysis of shrink-fitted joints for Various Fit  Forms Via FEM”, Materials and Design, 26(4), 281-289, (2005).

6. Sadeler, R., Özel, A., Kaymaz, L, et al., “The effect of residual stresses induced by prestraining on fatigue life of notched”, J. of Mat. Eng. and  Performance, 14(3), 351-355, (2005).   

7. Aydın, M.D., Özel, A.,Temiz, Ş., “Non-linear stress and failure analyses of adhesively bonded joints subjected to a bending moment”, J.Adhesion Sci. Technol., 18(14), 1589-1602, (2004).

8. Temiz, Ş., Özel, A., Aydın, M.D., “A study on durability of joints bonded with Pressure-sensitive adhesives”, J.Adhesion Sci. Technol., 18(10), 1187-1198, (2004).

9. Özel, A., Aydın, M.D.,Temiz, Ş., “The Effect of Overlap Lenght and adherend thickness on the Srength of adhesively bonded joints subjected to bending moment”, J.Adhesion Sci. Technol., 18(3), 313-325, (2004).

10. Temiz, Ş., Özel, A., Aydın, M.D., “FE stres analysis of composite laminates with a hole in bending”, Applied Composite Materials, 10, 103-117, (2003).

11. Kadioglu, F., Özel, A.,  Sadeler, R, et al., “The strength in the weakness”, Journal of  Advanced Materials, 35(4), 27-35, (2003). 

12. Özel, A., Kadioglu, F., Sen, S., et al., “Finite element analysis of adhesive joints in four-point bending load”, Journal of  Adhesion, 79/7), 683-697, (2003). 

13. Sen, S., Aksakal, B., Özel, A.,Transient and residual thermal stresses in quenched cylindrical bodies”, Int. J. of  Mechanical Sciences,   42(10), 2013-2029, (2000).

14. Sadeler, R., Sen, S., Özel, A., et al. “ The Effect of striking velocity in the numerical modelling of the Taylor impact test”, J. of. the Mec. Behavior of Materials,  11(6), 431-436, (2000).

15. Sen, S., Aksakal, B., Özel, A.,A finite-element analysis of the indentation of an elastic-work hardening layered half-space by an elastic”, Int. J. of  Mechanical Sciences,   40(12), 1281-1293, (1998).

16.  Karakuzu, R., Özel, A., Sayman, O., “Elastic-plastic finite element analysis of metal matrix plates with edge notches”, Computers & Structures,  63(3), 551-558, (1997).

17. Toparli, M., Özel, A., Aksoy, T., “Effect of the residual stresses on the fatigue crack growth behavior at fastener holes”, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING, 225(1-2), 196-203, (1997).  

B. Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar:

1. Aydın, M.D., Özel, A.,Temiz, Ş.,Yapıştırma Bağlantılarının Dayanımı ve Hasarı Üzerine Yapıştırılan    Malzeme Kalınlığının Etkisi”, 7 th  İnternational Fracture Conferance, Kocaeli, Turkey, 19-21 October 2005.

2. Özel, A., F. Kadıoğlu, F., Non-Linear Analyis of Adhesively Bonded Single Lap Joint in Bending Load”, The Tenth International Conference on Machine Design and Production, 4-6 September 2002, pp.279-290, Cappadocia, Turkey. 

3. Kadioglu, F., Özel, A., Adams, R.D., “The Strength in the Weakness” , Journal of Advanced Materials, pp.61-71, 46th International SAMPE Symposium, May 6-10,2001.

4. Şen, S., Özel, A., Belevi, M.,Sıkı Geçme Bağlantılarında Geçişli Hal Isı İletimi Durumunda Gerilme Dağılımının Sonlu Eleman Yöntemiyle İncelenmesi”,8. Uluslar arası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, 9-11 Eylül 1998, s. 275-284, ODTU, Ankara, Türkiye.

5. Özel, A., Şen, S., Belevi, M., “Eğilmeye Çalışan Yan Köşe Kaynağında Üç Boyutlu Gerilme Dağılımının Sonlu Eleman Yöntemiyle İncelenmesi”,8.Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, 9-11 Eylül 1998, s.275-282, ODTU, Ankara Türkiye.

6. Özel, A., Şen, S., “ Çok Tabakalı Kompozit Plaklarda Üstten Basınçla Yüklemede Elastik – Plastik Gerilme Analizi”, 8. Uluslararası Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, 9-11 Eylül 1998, s. 175-186, ODTU, Ankara, Türkiye.

7. Şen, S., Aksakal, B., Özel, A.,“ Thermal and Residual Stress Analysis During Water-Quenching of Solid Steel Rods and Tubes ”, 3 rd International Conference on Modeling and S.mulation, 29-31 Octaber, 1997, Melboure, Australia.

8. Şen, S.,  B., Aksakal, S., Özel, A.,  “ Stress Analysis of the Indentation by an Elastic Sphere of an Elastic-Plastic Axisymmetric Substrate Layered Elastic Film ”, 3 rd International Conference on Modeling and S.mulation, 29-31 Octaber, 1997, Melbourne, Australia.

9. Şen, S.,  Özel, A.,  Kadıoğlu,  F.,“ Sıkı Geçme Bağlantılarında Geçme Uzunluğu-Çap Oranının (l/d) Gerilme Dağılımına Etkisinin Sonlu Eleman Yöntemiyle İncelenmesi ”,  7. Uluslararası  Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, 11-13 Eylül 1996, s. 53-61, ODTÜ, Ankara.

10. Özel, A., Belevi,  M.,“ Increasing the Strength of Silent Chain by Residual Stresses ”, 6.th International Machine Design and Production Conference, September 21-23, 1994, pp. 441-450, METU, Ankara, Turkey.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Alar Öner, G., Temiz, Ş., Akbulut, H., Özel, A., “İnce Cidarlı , Çapraz Takviyeli,Tabakalı Kompozit Tüplerde Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Burkulma Analizi, DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi.

2. Aydın, M.D.,Temiz, Ş., Özel, A., Yapısal yapıştırıcıların mekanik özelliklerinin belirlendiği deneysel yöntemler, Mühendis ve Makine , 45(536), 18-24, (2004)

3. Özel, A., Şen, S., Belevi, M., “Farklı yükleme tipleri ile elde edilen artık gerilmelerin dişli zincir mukavemetine etkisi”, Tr. J. of Engineering and Environmental Sci. 22, 461-470, (1998). TUBİTAK

4. Çelik, A., Özel, A., Karadeniz, S.,  “Farklı metallerin kaynağında gerilme yığılmalarının incelenmesi”, Pamukkale Ünv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2(4) 55-60, 1996.

5. Atıcı, A., Nalbant, M., Özel, A., “ Çeki demirinde sonlu elemanlarla elasto-plastik gerilme analizi”, Pamukkale Ünv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2(3) 177-183, 1996.

6. Bengisu, Ö., Özel, A.,  Dişli Çarklarda Alttan Kesilmenin Zykloid Eğrileri ile Etüdü (CAD Çalışmas) ”, D.E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Raporları, FBE/MAK –89-AR-146, 1989, İzmir

E. Ulusal Kongre ve Sempozyumlar:

1. Alar,G., Aydın, M.D.,Temiz, Ş., Özel, A., “Tabakalı Kalın Kompozit Plaklarda Sonlu Eleman Yöntemi ile Elastik-Plastik Gerilme Analizi”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, III. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 16-17 Eylül 2005.

2.  Aydın, M.D.,Temiz, Ş., Alar,G., Özel, A., “Yapıştırma Bağlantılarında lineer olmayam gerilme ve hasar analizi”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, III. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 16-17 Eylül 2005.

3. Temiz, Ş., Aydın, M.D., Alar,G., Özel, A., “Nemli ortamlara maruz yapısal yapıştırıcıların dayanımı”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, IX. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2005,Bursa.

4. Özel, A.,Temiz, Ş., Aydın, M.D., Öztürkler, C., “Yüzey çatlaklarının yorulmaya etkisi”,GAP IV. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı ), Haziran 2002, Cilt 1, Sayfa 3009-316, Şanlıurfa.

5. Aydın, M.D., Özel, A.,Temiz, Ş., Kadıoğlu, F., “Yapısal yapıştırıcıların mekanik davranışlarının belirlenmesi için deneysel yöntemler”, GAP IV. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı ), Haziran 2002, Cilt 1, Sayfa 296-302, Şanlıurfa.

6. Temiz, Ş. ve Özel, A., “Tabakalı Kompozit Plaklarda Sonlu Eleman Yöntemiyle   Gerilme Analizi”, Makine-İmalat Teknolojileri Sempozyumu, 68-81, 1999, Konya.

7. Çelik, A., Özel, A.,  Alsaran, A., “Farklı Malzemelerin Kaynağının Deneysel ve Teorik İncelenmesi“ , 12-13 Kasım 1999, s.21-30, Metem Kongre Salonu, Ostim. Ankara.

8. Akbulut, H., Özel,A.,“ Bir Otomobil Jantının Elasto-Plastik Gerilme Analizi ”, 1. Hesaplamalı Mekanik Kongresi, s. 263-272, 8-11 Haziran 1993, İstanbul.

9. Özel, A.,  Sayman, O., Karaca, H., U  Çentikli Kompozit Levhalarda Elasto-Plastik Gerilme Analizi ”, 5. Denizli Malzeme Sempozyumu, s. 681-691, 7-9 Nisan 1993, Denizli.

10. Özel, . A.,  Belevi, M., “Dişli Zincir Baklalarında Elastik-Plastik Gerilme Analizi ”, 5.Ulusal Makine Tasarım ve İmalat Kongresi, s. 283-292, 16-18 Eylül 1992, ODTÜ, Ankara.