ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
 
 
Adı Soyadı : Prof. Dr. Adnan ÖZEL
Doğum Yeri : Erzincan
Doğum Tarihi : 30.10.1961
Yabancı Dili : İngilizce
Uzmanlık Alanı : Makine Mühendisliği
E-mail : adnanozel@erzincan.edu.tr
Untitled Document

KATILDIĞI PROJELER

1. Havacılık Uygulamalarında Kullanılan Yapıştırıcıların Mekanik Davranışlarının İncelenmesi, MAG 106M483 TÜBİTAK, Proje Yürütücüsü, 2009.

2. Metal Matrisli, Kompozitlerin Üretilmesi Ve Mekanik Davranışlarının Teorik ve Deneysel İncelenmesi, BAP- 2003\253, Proje Yürütücüsü, 2006.

3. Mühendislik Problemlerinin Analitik ve Sayısal Çözümlenmesi, BAP-2001\170, Proje Yürütücüsü, 2006.

4. Çevre Faktörlerinin Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi, BAP-  2002\32, Proje Yürütücüsü, 2005.

5.  Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP 2001\133, Proje Yürütücüsü , 2004.

6. Kompozit Malzemelerin Dinamik Özelliklerinin İncelenmesi, DPT projesi Proje No: 2002 K/007 Araştırmacı, 2004.

7.  Asfalt Betonların Yorulma Hasarlarının 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar İle Tahmini, İNTAG 656 TÜBİTAK, Araştırmacı, 2003

8.  Dinamik Yüklemede Artık Gerilmelerin Gevşemesinin Sıcaklık ile Değişiminin Araştırılması, BAP 2001/47, Proje Yürütücüsü, 2003

9.  Anti-Tank Silahların Kalın Çelik Zırhlarda Delme Çukur Açma Etki Gücünün Yükseltilmesi, M.S.B. Savunma Sanayi Müsteşarlığı –MKEK- Atatürk Üniversitesi Ortak Projesi, Araştırmacı.